సజల నేత్రి

ఇంట్రో
(అటూ, ఇటూ, ఎటో చూస్తూ వుంటూంటాం. కన్ను దేని మీదయినా పడవచ్చు. అది గడ్డిపరక కావచ్చు. గగనమూ కావచ్చు. మనల్ని అందులో చూసుకుంటాం. కాదు..
కాదు.. దానిని మనలా మార్చుకుంటాం. అందుకోసం ఉత్తినే నోటికొచ్చిన నాలుగు మాటల్ని వాడుకుంటాం. పాపం! పిచ్చి మాటలు! వాటికి తెలియకుండా అవి కవిత్వమయి కూర్చుంటాయి.)

నాటు పడవ (Photo by Kishen Chandar)


భూగోళమే కాదు-
మనిషి కూడా
మూడొంతుల నీరే!
బతికినంత కాలం-
ఒక వంతే నవ్వు
మిగిలినదంతా
కన్నీరే!
– సతీష్‌ చందర్‌
(ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో ప్రచురితం)

2 comments for “సజల నేత్రి

Leave a Reply