Month: February 2012

‘హౌస్‌’ అరెస్ట్‌!

హౌస్‌ అంటే ఇల్లే కదా!

గౌరవ శాసన సభ్యులు చాలా మంది ఇలాగే అనుకుంటున్నట్లున్నారు. ‘హౌస్‌'(అసెంబ్లీ)లో కూర్చుంటే ఇంట్లో వున్నట్టే వారికి అనిపిస్తోంది. ఇష్టం వచ్చినట్టుండేదే ఇల్లు-అన్నది స్థిర

పడిపోయింది.

ఆదర్శ పాలక పక్షనేత, ఆదర్శ ప్రతిపక్షనేతలో ఒకే ‘హౌస్‌’ లో వున్నట్టే ముట్టెపొగరు ఇంటాయనా, మూతివిరుపుల ఇల్లాలూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ, ఇరుగుపొరుగువారికీ ఉచిత

వినోదమే.

ఇద్దరి మధ్యా అన్యోన్యతా ఎప్పుడు పుట్టుకొస్తుందో తెలీదు. అది వచ్చాక క్షణం ఆగరు.

జిత్తుల సత్తి బాబు

సంక్షేమమే ఏకైక సిధ్ధాంతం. ముందు కుటుంబ సంక్షేమం( సభ్యులందరికీ పదవులొచ్చాయా? లేదా?) తర్వాత కుల సంక్షేమం (కులంలో తనకి అనుకూలురకు న్యాయం జరిగిందా? లేదా?) ఆ పైన గ్రూపు సంక్షేమం( పార్టీలో తన వర్గం వారికి ఏదయినా దక్కిందా? లేదా?) చిట్ట చివరగా చిరు సంక్షేమం( చిరంజీవి వర్గీయులకు ఇచ్చారా? లేదా?) ఆ తర్వాతే పార్టీ సంక్షేమమయినా, ప్రభుత్వ సంక్షేమమయినా..!

‘తాగే’ రూపాయి! ‘ఊగే’ రూపాయి!!

తాగటం వేరు. పుచ్చుకోవటం వేరు. రెండూ మందుకొట్టే ప్రక్రియలే. గ్లాసు ఒక్కటే. మాస్‌ వాడు కొడితే తాగాడంటారు. క్లాస్‌ వాడు కొడితే పుచ్చుకున్నాడంటారు.

తాగేవాడు వొళ్ళూ, ఇల్లూ గుల్ల చేసుకుంటే, పుచ్చుకునే వాడు జాగ్రత్తగా వొళ్ళుమాత్రమే గుల్ల చేసుకుంటాడు. ఇల్లు గుల్ల చేసుకునే వాడు ఏలిన వారికి ముద్దు. వాడే సర్కారును నడుపుతాడు. అధికారుల్నీ, అడపా దడపా మంత్రుల్నీ తడుపుతాడు. వాడే లేకుంటే ముడుపులూ లేవు, తడుపులూ లేవు. వాడి పేరు చెప్పుకునే.. కేట్లూ, డూప్లికేట్లూ, సిండికేట్లూ చక్రం తిప్పుతారు. తాగితే వాడికి పూట గడవక పోవచ్చు. అది వేరే సంగతి. కానీ, వాడు తాగక పోతే, ‘పార్టీ’యే లేదు. పార్టీలు లేకుంటే ప్రజాస్వామ్యమే లేదు.

ఒకప్పుడు ప్రేమలేఖ వుండేది!

పువ్వే ముందు. కాయ తర్వాత. పువ్వు రాలిపోతుంది. కాయ మిగిలిపోతుంది.
ప్రేమే ముందు. పెళ్ళి తర్వాత. ప్రేమ రాలిపోతుంది. పెళ్ళి మిగిలిపోతుంది.
ప్రేమ లేఖే ముందు. శుభలేఖే తర్వాత.
అందుకే కాబోలు. ప్రేమలేఖ అంతరించిపోయింది. శుభలేఖ మాత్రం ఫోటో ఆల్బమ్‌లో కొంచెం వెకిరిస్తూ, కాస్త మురిపిస్తూ మిగిలిపోయింది.

ప్రజాస్వామ్యం కేరాఫ్‌ ‘చంచలా’లయం!

జైళ్ళకి మళ్ళీ పాత కళ వచ్చేసింది. ఎందులో చూసినా పెద్దలే. కాకపోతే ఒక్కటే తేడా. పూర్వం, జైలుకి వెళ్ళాక పెద్దవాళ్ళయ్యేవారు.ఇప్పుడేమో, పెద్దవాళ్ళయ్యాక జైళ్ళకు వెళ్తున్నారు.
అప్పట్లో సామాన్యుడికి కూడా జైళ్ళు అందుబాటులో వుండేవి. ఇప్పట్లాగా జైలుగా వెళ్ళాలంటే విధిగా విఐపి అయి వుండాలనే ఆచారం వుండేది కాదు.

All That Glitters Is Not ‘Gundu’!

Can a cleanly- shaven head(‘gundu’) be comical? Not always. Along with comedians on screen, heroes, villians and heroines at times make their heads shine.Of course, the impact could be varying: heroes cranium surprises, villians’s scull scares, where as a pretty gal’s soft noddle beckons. The outcome is totally different, when a comedian sporting glittering pumpkin –shaped dome, makes his appearance.