Tag: ఇంటర్ స్టెల్లార్

‘చుక్కల్ని చూపించిన’ క్రిస్టఫర్‌ నోలాన్‌!

గూడు చెదిరిన వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇంకో గూడు వెతుక్కుంటాడు. మానవాళికి గూడు భూమి. భూమే చెదరిపోతే..? ఇంకో భూమిని వెతుక్కోవాలి. అవును. భూమిలాంటి గ్రహాన్ని వెతుక్కోవాలి. అలాంటి గ్రహం ఇంకొకటి వుంటుందా? మన సౌర కుటుంబంలో వుండక పోవచ్చు. గగనాంతర రోదసుల్లో, ఇతర తారల పరిధుల్లో వుండవచ్చు. ఇప్పటిదాకా వున్న ఖగోళ జ్ఞాన పరిమితి మేరకు మనం పోల్చుక్ను గ్రహాలు రెండువేలు. ఇందులో అత్యంత సమీపగ్రహం మనకు వెయ్యికాంతి సంవత్సరాల దూరం. అలాంటిది భూమిని పోలిన గ్రహం, భూమిలాంటి వాతావరణమున్న గ్రహం, మనిషి తనను కొనసాగించుకోవటానికి వీలున్న గ్రహాన్ని వెతుక్కుంటూ పోతే.. ఎలా వుంటుంది? ఎలా వుండమేమిటి? క్రిస్టఫర్‌ నోలాన్‌ తీసిన ‘ఇంటర్‌స్టెల్లార్‌’ లాగా వుంటుంది.