Tag: కిరణ్ బొత్సల వివాదం.

పీకుడందు ‘క్లాసు పీకుడు’ వేరయా!

పాఠమైనా, గుణపాఠమైనా, మార్పు కోసం.

కానీ, క్లాసు పీకుడు, యధాతథ స్థితి కోసం.

పాఠం మిత్రులకు చెబుతాం, గుణ పాఠం శత్రువులకు చెబుతాం.

మిత్రులూ, శత్రువులూ కానీ సన్నిహితులు వుంటారా? ఉంటారు. వారే మన నీడలు.

మిత్రుడూ మారొచ్చు. శత్రువూ మారొచ్చు. కానీ నీడ మారదు. మనం మారకుండా. మన నీడలు మారాలనే దురాశ లోనుంచే ఈ ‘క్లాసు పీకుడు’ పుట్టింది.