Tag: జ్జోతిలక్స్మి

మా ‘చెడ్డ’ వ్యసనం!

ఎందుకనో ‘వాంప్‌’ పాత్రలు వేసే జ్యోతిలక్ష్మీ, జయమాలిని లాంటి వాళ్ళ పేర్ల చివర ‘గారు’ అనే మాట వుంచలేకపోయేవాళ్ళం.

మా సత్యం అలాకాదు.

‘జయమాలిని గారు ఆ క్లబ్‌ డాన్స్‌ బాగా చేశారు’ అని అనేవాడు.