Tag: Infighting

కలహం బహిర్గతం! కాపురం అంతర్గతం!!

తెలిసింది, తెలియనట్లూ

తేల్చేసింది తేల్చనట్లూ

నాన్చేసింది నాన్చనట్లూ

చెప్పటాన్ని ఏమంటారో తెలుసా? మేధోమథనం.

అన్ని పార్టీల్లోనూ కుమ్ములాటలుంటాయి.కాస్త మర్యాదగా చెప్పాలంటే అంత:కలహాలుంటాయి. ఎక్కువ మర్యాదగా చెప్పాలంటే అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం వుంటుంది.