Tag: What is in C for Caste

కులానికి ఏడు ముఖాలు

ఇక్కడ అందరూ దానిలోనే పుడతారు. దాని చుట్టూనే తిరుగుతారు. దానితోనే పోతారు. అదే కులం. దానికి అన్నీ ముఖాలే. కానీ ఈ ఏడూ ముఖ్యం. ఆ ఏడూ ఈ పుస్తకంలోని ఏడు అధ్యాయాలు: 1. కులం లేదంటే ఉన్నట్లే ఉన్నా కనిపించని ముఖమిది. ‘ఇప్పుడింకా కులమెక్కడ వుందీ?’ అన్న వారు ఈ ముఖంతో తిరుగుతారు. ఈ…