Tag: women in politics

మేల్‌! చావని నిజం!!

‘ ఏంటండీ ఇదీ! ఎందుకు పెట్టారీ చర్చ. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున, ఈ పెద్దమనుషుల చేత మహిళలను అవమానించటానికి పిలిచారా? ఏంటండీ ఈ మాటలూ? పౌరుషమేమిటీ? అంటే వీరత్వమనా? పురుషులకే వీరత్వముంటుందా? గాజులు తొడిగించుకోవటమేమిటీ? గాజులు తొడుక్కునే స్త్రీలు పిరికివాళ్ళనా? మగాడివయితే … అంటే మగాడే పెద్ద పోటు గాడనా? స్త్రీ కాదనా? ’