Category: మాటకు మాట

బషీర్ ‘బాబ్’

పూటకో మాట, చోటు కో మాట, సీటు కో మాట, నోటుకో మాట, వోటుకో మాట… ఇన్నిమాటల్నినేర్చిన పోటుగాళ్ళు మన నేతలు. వాళ్ళు అన్నేసి మాటలు అనేస్తూ వుంటే, మనం ఒక్క మాటన్నా అనాలి కదా…అదేమి విచిత్రమో, దేశంలో వోటున్న వాడికి మాట వుండదు. మాట్లాడాలి. మాటకు మాట అంటించాలి. ఈ చిరుకోపంతోనే నేను పని చేసిన పత్రికలలో ’మాటకు మాట’, ‘మాటకారి’ పేర్ల మీద ఈ శీర్షిక నిర్వహించాను. నా మిత్రుల కోసం..మళ్ళీ ఇలా…