దాసరి నారాయణరావుతో రిపోర్టర్ పమ్ము

1
pammu-dasari1‘దాసరి అంకుల్‌!!!!!11

దాసరి అంకుల్‌!!

‘మీకసలు మసిబొగ్గుల మంత్రి పదవి ఇవ్వటమే పెద్ద అన్యాయం!’

‘అదెలా?’

2

pammu-dasari2

‘మల్లెపువ్వుల్లాంటి డ్రెస్సు వేసుకునే మీకు ఆ పదవేమిటండీ..?’

‘అలా వచ్చావా?

3

pammu-dasari-3

అయినా పత్రికాధిపతులకు మరక మంచిదే! అదే పోతుంది. మీడియా సంస్కారవంతమైన సబ్బు.

!?

 రాత: సతీష్ చందర్

గీత: బలరాం

3 comments for “దాసరి నారాయణరావుతో రిపోర్టర్ పమ్ము

Leave a Reply